ศาลพระภูมิเจ้าที่ ตั้งทิศไหน อย่างไรให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อความมงคลกับผู้อาศัย

ที่ตั้งศาลพระภูมิตามหลักฮวงจุ้ยส่วนใหญ่จะตั้งบริเวณพื้นดินภายนอกบ้าน ซึ่งคนไทยปฏิบัติตั้งแต่สมัยโบราณแต่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องการหาตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นบทความนี้ศาสตร์คนจีนจะลองประยุกต์ให้เข้ากับภูมิปัญญาไทย บทความนี้ Horoscope thaiza จะมาอธิบาย

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

  • ทิศมงคลตั้งศาลควรหันหน้าศาลพระภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะวิชาฮวงจุ้ยว่าคือทิศประจำธาตุไม้ พื้นดินจะส่งเสริมธาตุไม้ คงเพราะสมัยก่อนศาลพระภูมิจะใช้ไม้ประกอบ แต่สมัยใหม่จะใช้ปูนหล่อ แต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะไม่ขัดกัน สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทยว่าไม่ควรหันไปทิศตะวันตกและทิศใต้ การหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศมงคล เพราะคือทิศที่รับแสงอาทิตย์ ซึ่งตรงกับแนวความคิด ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ย

ตั้งห่างจากตัวบ้าน 

  • วิชาฮวงจุ้ยว่าตำแหน่งศาลพระภูมิควรเลือกจุดที่ตั้งห่างจากตัวบ้าน อยู่บนพื้นที่เรียบกว้างไม่มีต้นไม้บัง เพราะพระภูมิจะต้องคุ้มครองคนในบ้านจะห่างมากน้อยเท่าใดนั้นเลือกเงาตัวศาลสะท้อนลงมาบังเป็นเกณฑ์

ทิศศาลเยื้องประตูบ้าน 

  • วิชาฮวงจุ้ยว่าควรตั้งศาลไว้เยื้องประตูบ้านตรงกับ แนวคิดพราหมณ์จะแนะนำไม่ควรตั้งศาลให้หันหน้าตรงกับประตูหน้าบ้าน และเลือกเสาที่ตั้งที่สูงเหนือระดับสายตา เรื่องเสาที่ตั้งศาลนี้มีผู้ประกอบการประดิษฐ์สำเร็จขายทั่วไปตรงตามมาตรฐานอยู่แล้ว ควรเชิญพราหมณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจะผูกดวงเจ้าของบ้านกับฤกษ์ และของมงคลที่จะนำวางใส่หลุมปักเสาตั้งศาล ทั่วไปแล้วสิ่งที่พราหมณ์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแนะนำ

สมัยก่อนบ้านทุกหลังจะต้องมีศาลพระภูมิ เพราะพระภูมิเป็นที่อยู่เทวาอารักษ์ ผู้คอยปกปักรักษาคนในบ้านให้มีความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เจ้าของบ้านคนใดบูชาสักการะพระภูมิจะให้ความคุ้มครอง แต่ผู้ใดไม่ให้ความเคารพและบูชา พระภูมิเจ้าที่ก็ให้โทษดลบันดาลให้เกิดทุกข์ภัย บางบ้านจะตั้งศาลพระภูมิบริเวณในสวน แต่การวางผิดที่จะส่งผลกับผู้อยู่อาศัย เพราะบริเวณสวนคือมุมพักผ่อนหย่อนใจ คลายความเครียด จากหน้าที่การงานรับรองว่าได้ทั้งมุมได้ทั้งโชค

Leave a Reply

Your email address will not be published.