ศาลพระภูมิเจ้าที่ ตั้งทิศไหน อย่างไรให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อความมงคลกับผู้อาศัย

ที่ตั้งศาลพระภูมิตามหลักฮวงจุ้ยส่วนใหญ่จะตั้งบริเวณพื้นดินภายนอกบ้าน ซึ่งคนไทยปฏิบัติตั้งแต่สมัยโบราณแต่ส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องการหาตำแหน่งที่เหมาะสม เพราะฉะนั้นบทความนี้ศาสตร์คนจีนจะลองประยุกต์ให้เข้ากับภูมิปัญญาไทย บทความนี้ Horoscope thaiza จะมาอธิบาย ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ทิศมงคลตั้งศาลควรหันหน้าศาลพระภูมิไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะวิชาฮวงจุ้ยว่าคือทิศประจำธาตุไม้ พื้นดินจะส่งเสริมธาตุไม้ คงเพราะสมัยก่อนศาลพระภูมิจะใช้ไม้ประกอบ แต่สมัยใหม่จะใช้ปูนหล่อ แต่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะไม่ขัดกัน สอดคล้องกับภูมิปัญญาไทยว่าไม่ควรหันไปทิศตะวันตกและทิศใต้ การหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศมงคล เพราะคือทิศที่รับแสงอาทิตย์ ซึ่งตรงกับแนวความคิด ศาสตร์วิชาฮวงจุ้ย ตั้งห่างจากตัวบ้าน 

Continue readingศาลพระภูมิเจ้าที่ ตั้งทิศไหน อย่างไรให้ตรงตามหลักฮวงจุ้ย เพื่อความมงคลกับผู้อาศัย